Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieConsulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoopOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieBalinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)fengshui.jpg (3175 bytes)ziwei.jpg (2758 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)hopo.jpg (2012 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)boekchinees.jpg (2186 bytes)

Astronomie voor Astrologen

Schriftelijke of Email Cursus de astronomische basis van de astrologie

Deze cursus is bedoeld voor Westerse en Vedische Astrologen 

ASTROLOGIE: DE WETENSCHAP DIE HET VERBAND TUSSEN HEMEL EN AARDE BESTUDEERT

De oudste astrologen waren tevens astronomen. Gedurende het grootste deel van de geschiedenis van de mensheid was er geen onderscheid. Pas de laatste paar honderd jaar bewandelen beide wetenschappen aparte wegen.

Het gevolg hiervan is dat de belangstelling onder astrologen voor wat er zich feitelijk aan de hemel afspeelt is afgenomen. Men houdt zich vooral bezig met wat er op het computerscherm te zien is en niet met wat men buiten waarneemt. Veel astrologen kijken zelden naar de planeten en sterren.  

Dat is totaal anders als wat de oorspronkelijke astrologen deden. De definitie van astrologie is dat het de wetenschap is die het verband tussen het gebeuren op aarde en de hemel bestudeert.  

Daarom is het voor astrologen essentieel om te weten hoe wat men ziet in de horoscoop zich verhoudt tot wat men feitelijk waarneemt aan de hemel.

Alleen dan krijgt de horoscoopinterpretatie diepgang en is het meer dan enkel het bekijken van tabellen en tekeningen die door de computer zijn gemaakt.

Deze cursus bevat informatie waar iedere astroloog van op de hoogte zou moeten zijn.

INHOUD VAN DE CURSUS

De cursus de basis van de astronomie voor astrologen geeft op een duidelijke manier inzicht tussen wat men buiten waarneemt en  wat er in de horoscoop te zien is.

De cursus bevat:

9 lessen die antwoord geven op vragen als:

De cursus bevat links naar sites die interessante informatie bevatten en waar men gratis software kan downloaden.

Men leert onder andere te werken met een uitgebreid freeware (gratis) planetarium programma. Dit programma geeft informatie over wat er op een bepaald moment aan de hemel te zien is. 

Lessen eindigen met opdrachten waarvan de uitwerking kan worden opgestuurd naar de leraar (Roeland de Looff). Gedurende de cursus wordt veel aandacht besteed aan de situatie van de hemel op het moment van jouw geboorte. Hierdoor krijgt de cursus een persoonlijk accent.  

VEREISTEN

Kosten 1 termijn van Euro 140. Indien je dit overmaakt op rekening NL 19 INGB 0000 416584 op naam van Dirah Academie te Tilburg krijg je de cursus als email attachment toegestuurd.

Een voordeel van een schriftelijke cursus is dat je deze kunt doen in je eigen tempo. De enige voorwaarde is dat je geacht wordt minstens 1 keer in de 4 maanden een uitwerking in te sturen. Wanneer dat niet gebeurt wordt de cursus beschouwd als te zijn beĆ«indigd en vervallen eventuele rechten. 

Wijze van opgave: Stuur een mail met je geboortedatum, tijd (schrijf 4 uur 's-middags als 16.00 uur) en geboorteplaats naar roeland@dirah.nl

Je ontvangt een bevestiging.
Nadat je de bevestiging hebt gekregen kun je de eerste termijn overmaken op IBAN: NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg.

Vragen? Stuur een mail naar roeland@dirah.nl

 

INHOUDSOPGAVE VAN DE CURSUS:

1. INLEIDING: DOEL EN METHODEN VAN DEZE CURSUS

1.1 HET DOEL VAN DEZE CURSUS

2. PLAATSBEPALING VAN STERREN EN PLANETEN

2.1 PLAATSBEPALEN OP BASIS VAN DE HORIZON
2.2 DE HEMELKOEPEL EN DE HORIZON
2.3 HET MEETSYSTEEM BEGRIJPEN DAT OP STERRENKAARTEN WORDT GEBRUIKT
2.4 HET MEETSYSTEEM DAT DOOR ASTROLOGEN WORDT GEBRUIKT
2.5 OEFENING: DE HEMEL OP HET MOMENT VAN JE GEBOORTE

3. HET METEN VAN TIJD

3.1 WARE ZONNE TIJD EN DE TIJDZONES
3.2 TIJD METEN OP BASIS VAN DE STERREN
3.3 OEFENEN MET HET GEBRUIK VAN TIJD

4. DE SIDERISCHE DIERENRIEM

4.1 VERSCHIL TUSSEN TROPISCHE (WESTERSE) EN SIDERISCHE DIERENRIEM
4.2 HET BEGIN VAN HET WATERMANTIJDPERK
4.3 OEFENING: ERVAAR HET VERBAND TUSSEN DE TWEE DIERENRIEMEN EN DE SITUATIE AAN DE HEMEL

5. DE MAANSKNOPEN, ECLIPSEN EN RETROGRADE PLANETEN

5.1. DE MAANSKNOPEN BEGRIJPEN
5.2 DE ACHTERGROND VAN ZON- EN MAANSVERDUISTERINGEN (ECLIPSEN)
5.3 WAAROM PLANETEN SOMS RETROGRADE LOPEN
5.4 OEFENEN MET DE MAANSKNOPEN EN RETROGRADE PLANETEN

6. DE MAAN: ZIJN BAAN EN FASES

6.1 DE BAAN VAN DE MAAN
6.2 PARALLAX: DE MAAN GEZIEN VANAF DE WAARNEMER
6.3 DE TWEE MAANDEN: SIDERISCH EN SYNODISCH
6.4 DE MAANFASES BEGRIJPEN
6.5 DE GETIJDEN BEGRIJPEN
6.6 OEFENING OVER DE MAAN

7. DE FASEN VAN DE PLANETEN

7.1 DE VIER GEZICHTEN (FASES) VAN MERCURIUS EN VENUS
7.2 De FASEN VAN DE BUITENPLANETEN
7.3 OEFENING MET DE FASES

8. OEFENINGEN MET PRAKTISCHE ASTRONOMIE

8.1 MAAK JE EIGEN ZONNETEMPEL
8.2 BEPALEN VAN WAAR JE BENT OP BASIS VAN DE STERREN
8.3 VERSCHILLENDE MANIEREN OM DE HEMELKOEPEL WEER TE GEVEN
8.4 BEGINNEN MET HET BEKIJKEN VAN DE NACHTHEMEL
8.5 VERDERE STUDIE: MEER TIPS VOOR GRATIS ASTRONOMISCHE SOFTWARE


Andere pagina's op deze site:

Westerse Astrologie , Horoscoopanalyses , Online Astrologische Boekwinkel , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Cursus Chinese Astrologie , Artikel Chinese Astrologie , Chinese Astrologie Zi Wei Dou Shou , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoopFeng Shui , Sterrenstad, Feng Shui en stedebouw, Online Astrologische Boekwinkel, Advaita.