Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieConsulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoopboekchinees.jpg (2186 bytes)Opleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieBalinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)fengshui.jpg (3175 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)hopo.jpg (2012 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)links.jpg (2013 bytes)

Birmaanse Astrologie

MAHABOTE: HET KLEINE VOERTUIG: BIRMAANSE ASTROLOGIE

door drs. Roeland de Looff copyright: roeland@dirah.nl

Mahabote is een astrologische methode die zijn oorsprong vindt in Birmaanse kloosters.

Deze methode is echter in Nederland en eigenlijk in de hele wereld nauwelijks bekend. Toch biedt het een aantal voordelen op de gebruikelijke astrologische technieken. De kenmerken van Mahabote zijn de volgende:

  1. Voor het maken van een Mahabote horoscoop is geen geboortetijd nodig. Dit maakt het mogelijk om tot een horoscoopanalyse te komen ook als de geboortetijd onbekend is.
  2. Er wordt wel gebruik gemaakt van planeten, maar niet van een dierenriem. De Mahabote horoscoop hangt voornamelijk af van de dag van de week waarop iemand geboren is en het geboortejaar. Dat is eigenlijk alles.
  3. Het is een techniek waarmee op een goede manier behandelmethoden kunnen worden voorgeschreven. Ook biedt het een aktualiteitsanalyse. 
  4. De Birmanen noemen Mahabote 'het kleine voertuig". Hoewel het vaak interessante resultaten oplevert is een analyse aan de hand van Mahabote niet te vergelijken met een uitgebreide analyse van bijv. een Indiase horoscoop. Mahabote geeft wat hoofdlijnen weer, de Indiase horoscoop laat veel meer details zien.

In hetgeen volgt zal ik enige beginselen schetsen van de Mahabote techniek. De Dirah Academie biedt een schriftelijke cursus aan over Mahabote. Voor meer informatie over de schriftelijke cursus Birmaanse Astrologie (Mahabote) klik hier.

DE MAHABOTE HOROSCOOP

Om de Mahabote horoscoop te berekenen doe je het volgende.

  1. Je  neemt het geboortejaar bijv. 1985.
  2. Als de persoon voor 15 april geboren is dan trek je daar 639 vanaf, is de persoon na 15 april geboren dan trek je 638 af.
  3. Stel dat de persoon in het voorbeeld op 20 februari geboren is dan maak je de berekening 1985 - 639 = 1346.
  4. Vervolgens wordt deze waarde gedeeld door 7 als we 1346 delen door 7 dan is de uitkomst 192 en houden we de waarde 2 over (192 * 7 = 1344).
  5. Waar het nu omgaat is het  getal dat we over houden. In dit geval is dat 2. Dat getal wordt nu bepalend voor welke planeet in het eerste huis komt van de Mahabote horoscoop.

Als dat 2 is (zoals in dit voorbeeld) dan komt de Maan in het eerste huis te staan.
Bij de waarde 1 wordt dat de Zon, bij de waarde 3 Mars, bij de waarde 4 Mercurius, bij de waarde 5 Jupiter, bij de waarde 6 Venus, bij de waarde 7 of 0 Saturnus.

  1. Als we de planeet hebben bepaald die in het eerste huis komt dan kunnen we ook de planeten bepalen die in de andere huizen verschijnen.

Mahabote kent de volgende planeet volgorde:

Zon - Mercurius - Saturnus - Mars - Venus - Maan - Jupiter.

Als de Maan in het eerste huis zou komt dan komt Jupiter in het tweede, de Zon in het derde, Mercurius in het vierde, Saturnus in het vijfde, Mars in het zesde en Venus in het zevende huis (zie de horoscoop hieronder).      

Hieronder zie je een Mahabote horoscoop.


      7

Venus

Huis van de Leider


        3

Zon

Huis van Roem

        4

Mercurius

Huis van Welstand

        5

Saturnus

Huis van Koninklijke Positie

        2

Jupiter

Huis van  Extremiteiten 

        1

Maan

Huis van  Onbestendigheid

        6

Mars

Huis van Ziekelijkheid

Een bijzondere plaats neemt de geboortedag planeet in. Stel dat iemand op een donderdag geboren is dan wordt de geboortedag planeet Jupiter (Maandag de Maan,  Dinsdag Mars, Woensdag Mercurius, Vrijdag Venus, Zaterdag Saturnus, Zondag Zon). In de Mahabote horoscoop wordt de geboortedag planeet onderstreept.    

De grijze huizen zijn huizen die op de een of andere manier problemen veroorzaken. Hierna volgt een korte analyse van die huizen.

Huis 2: Het Huis van Extremiteit is een huis van alles of niets. Planeetinhouden die zich hier in bevinden manifesteren zich op een extreme manier. In dit geval staat Jupiter in het huis van extremiteiten. Dit kan betekenen dat de persoon zijn levensvisie (uitdrukkingsvorm van Jupiter) op een extreme manier naar voren brengt. Ook kan het zijn dat hij zijn behoefte aan horizonverruiming op een extreme manier manifesteert. Bijv. bijzonder veel reizen maken. Omdat Jupiter in dit voorbeeld de geboortedag planeet is, is dit huis voor de persoon in dit voorbeeld van bijzonder belang.

Huis 1: Het Huis van Onbestendigheid: Planeetinhouden die hier instaan manifesteren zich op een onbestendige, onstabiele manier. De Maan heeft te maken met de moeder, woonomgeving, emoties. Al die inhouden zijn onstabiel en kunnen problemen veroorzaken. Misschien dat de persoon geen goed raad weet met zijn emoties of dat de woonomgeving zorgt voor problemen.

Huis 6: Het Huis van Ziekelijkheid. Dit is het vervelendste huis uit de geboortehoroscoop. Hier zitten de grootste problemen van de persoon. In dit voorbeeld staat Mars, de planeet van mannelijkheid, kracht en energie in dat huis. Het kan betekenen dat iemand met eerder genoemde terreinen grote problemen heeft. Zo is het met Mars in het huis van ziekelijkheid goed denkbaar dat iemand negatieve ervaringen met agressie heeft. Zoals de naam al doet vermoeden kan dit huis ziekten veroorzaken. In dit geval is de persoon gevoelig voor ziekten die met Mars te maken hebben zoals ontstekingen.

De groene huizen hebben een meer gunstige betekenis. Ook hiervan volgt een korte analyse.

Huis 3: Huis van Roem: Dit huis geeft aan hoe de persoon bekend staat. In dit geval staat de Zon in het huis van roem. Dit betekent dat de persoon bekend staat als een leidersfiguur. Stel dat de Maan in het huis van roem had gestaan dan zou de persoon juist bekend gestaan als een verzorgend iemand. Dit huis geeft aan hoe iemand overkomt in de buitenwereld

Huis 4: Huis van Welstand: Dit huis geeft informatie over wat een persoon gelukkig maakt, waar het hart van iemand ligt. Met Mercurius in huis 4 maakt het communiceren en denken (functies van Mercurius) de persoon uit het voorbeeld gelukkig. Stel dat de Maan in huis 4 zou staan dan zou het bezig zijn met gevoelens, het verzorgen van anderen of koken, de persoon gelukkig maken.

Huis 5: Huis van Koninklijke Positie: Dit huis laat zien wat iemand nastreeft, maar waarschijnlijk nooit zal bereiken. De persoon in dit voorbeeld wil structuur aanbrengen in zijn leven (uitdrukkingsvorm van Saturnus), maar of hem dat ooit zal lukken is de vraag. Stel dat de Zon in het huis van Koninklijke Positie zou staan dan gaat het om iemand die graag de leiding zou willen nemen, maar vaak komt het er niet van. Echter hij zal het blijven proberen.

Huis 7: Huis van Leiderschap: Dit huis geeft aan wat iemand motiveert en wat iemand's talenten zijn. In dit voorbeeld wordt de persoon gemotiveerd door aardig gevonden te worden en is in staat tot diplomatiek optreden (eigenschappen van Venus). 

Aan de hand van dit voorbeeld hebben we gezien dat Mahabote wel degelijk in staat is tot het geven van een interessante analyse van de persoonlijkheid van een bepaalde persoon. Hiermee zijn de mogelijkheden van Mahabote echter zeker niet uitgeput.

Mahabote kent ook nog een methode voor het kijken van hoe de verschillende planeten in de verschillende huizen elkaar be�nvloeden, kan bepalen wanneer bepaalde probleempunten of mogelijkheden die in de horoscoop zitten geactiveerd zullen worden, kent een analyse van transits (vergelijking horoscoop van aktueel jaar met geboortehoroscoop), kan adviezen verstrekken om probleempunten uit de horoscoop te verhelpen en kent zelfs een methode om de gunstige richtingen voor bepaalde activiteiten te bepalen.

Dit alles kan hier onmogelijk behandeld worden. Deze onderwerpen worden wel behandeld in een schriftelijke cursus die de Dirah Academie aanbiedt voor Mahabote. Daarin word ook je eigen Birmaanse horoscoop behandeld

Voor informatie over de schriftelijke cursus Mahabote (Birmaanse Astrologie) klik hier.

INHOUD CURSUS MAHABOTE, BIRMAANSE ASTROLOGIE

LES 1: HET BEREKENEN VAN DE MAHABOTE HOROSCOOP
OEFENING BIJ LES 1

LES 2: RELATIES TUSSEN PLANETEN
OEFENING BIJ LES 2

LES 3: BEHANDELMETHODEN
OEFENING BIJ LES 3

LES 4: ASPECTEN
1. DE GROTE DRIEHOEK
2. DE KLEINE DRIEHOEK
3. HET VIERKANT
4. HET CENTRUM
ENKELVOUDIGE ASPECTEN
OEFENING BIJ LES 4

LES 5: GUNSTIGE RICHTINGEN VOOR VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN
OEFENING BIJ LES 5

LES 6 PLANEETPERIODES
RAHU/MERCURIUS
SUBPERIODEN
PERIODEN VAN GROOTSTE INVLOED
OEFENING BIJ LES 6

LES 7: DE JAARHOROSCOOP
OEFENING BIJ LES 7


MEER INFORMATIE (ENGELSTALIG)

Voor informatie over de schriftelijke cursus Mahabote (Birmaanse Astrologie) klik hier.

Copyright Dirah Academie. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dirah Academie materiaal uit deze site op wat voor manier dan ook te verspreiden.

Andere pagina's op deze site:

Westerse Astrologie , Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Cursus Chinese Astrologie , Artikel Chinese Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Balinese Astrologie , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoopMaak online je eigen Chinese Vier Pilaren Horoscoop, Feng Shui, Online Astrologische Boekwinkel, Advaita.