Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieDe astroloogzonnetempel2.jpg (2538 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)

Astrologie Opleidingen

> CURSUS WESTERSE ASTROLOGIE
> CURSUS VEDISCHE (INDIASE ASTROLOGIE)
> CURSUS BIRMAANSE ASTROLOGIE
> CURSUS CHINESE ASTROLOGIE

VOOR INFORMATIE OVER DE BEROEPSOPLEIDING TOT ASTROLOOG KLIK HIER

CURSUSSEN ASTROLOGIE EN BEWUSTWORDING

SCHRIFTELIJK WESTERSE ASTROLOGIE LEREN AAN DE HAND VAN DE EIGEN HOROSCOOP

Het is mogelijk om per email astrologie te leren aan de hand van de eigen horoscoop. De Dirah Academie is de enige in Nederland die dat biedt.

Het voordeel van een email of cursus is dat je niet gebonden bent aan een bepaalde tijd of plaats. Je hoeft niet 's-avonds ergens naar toe en je bepaalt je eigen tempo.

Er zijn twee cursussen: Astrologie en Bewustwording I (10 lessen) en Astrologie en Bewustwording II (16 lessen). Alle cursussen omvatten een map, duidelijk geschreven lessen en tal van andere toebehoren. Insturen van opdrachten en stellen van vragen gebeurt door middel van email.

Astrologie en Bewustwording I: In de eerste lessen worden de astrologische basisbegrippen (planeten, tekens, huizen en aspecten) behandeld. Vervolgens worden in latere lessen deze begrippen in onderlinge samenhang behandeld aan de hand van de thema's werk, relaties en horoscoopinterpretatie algemeen. Na afloop heb je veel over jezelf geleerd en kun je een horoscoop op een eenvoudige manier interpreteren. 

Astrologie als middel om meer inzicht te krijgen in jezelf, je problemen en je mogelijkheden. Astrologie geeft inzicht in het waarom van situaties en geeft aan hoe het anders zou kunnen.

De schriftelijke cursus Astrologie en Bewustwording I is geschikt voor mensen die astrologie willen leren aan de hand van hun eigen horoscoop en zelf willen bepalen waar en wanneer ze dat doen.

Je ontvangt: Aan het begin van de cursus krijg je een complete horoscoop, een map en de eerste 5 lessen van de cursus. De resterende lessen ontvang je in een later stadium.

Leren aan de hand van je eigen horoscoop: Het cursusmateriaal is overzichtelijk uitgevoerd. Het taalgebruik kenmerkt zich door duidelijkheid. Iedere les bevat opgaven die de relatie leggen tussen het geleerde en de eigen horoscoop.

Als je de uitwerkingen per email instuurt krijg je meestal binnen 24 uur antwoord.

Inhoud: Tijdens de eerste lessen leer je de astrologische basisprincipes aan de hand van je eigen horoscoop. Ook je spirituele ontwikkeling komt aan de orde.

In les 8 ga je met behulp van die basisprincipes je horoscoop in zijn geheel interpreteren.

In de lessen 9 en 10 worden de speciale onderwerpen werk en relaties behandeld. Zo leer je behalve veel over astrologie ook veel over jezelf.

Klik hier voor een compleet overzicht van de lessen.

Persoonlijke ondersteuning van de docent: Mocht je gedurende de cursus vragen hebben dan kun je die per email insturen. Ook kun je vragen stellen per email. Meestal krijg je dan binnen 24 uur antwoord. Veelal zelfs eerder.

Astrologie als middel tot persoonlijke groei: In deze cursus wordt de astrologie gebruikt als middel om te komen tot bewustwording van je mogelijkheden. Hoe je astrologie kunt gebruiken ter verrijking van je dagelijks leven.

Op een technisch onderwerp als berekeningen wordt geen nadruk gelegd. Het cursusmateriaal bevat een bijlage waarin wordt uitgelegd hoe je een horoscoop kunt maken.

Tevens bestaat de mogelijkheid om voor Euro 4 horoscopen te bestellen van bijv. vrienden en familieleden.

Resultaat van de cursus: Als je de cursus hebt afgerond ben je in staat om je eigen horoscoop en die van anderen op een eenvoudige manier te interpreteren. Ook heb je veel geleerd over jezelf.

De cursus volgen in je eigen tempo: Een voordeel van een schriftelijke cursus is dat je deze kunt doen in je eigen tempo. De enige beperking is dat je gevraagd wordt minstens 1 keer in de 4 maanden een uitwerking in te sturen. 

Mogelijkheid tot verdere studie: Deze cursus is een afgerond geheel en derhalve afzonderlijk te volgen, maar is ook het begin van de beroepsopleiding tot astroloog. Verdere informatie over de beroepsopleiding astrologie kun je lezen door hier te klikken.

De cursus omvat: Het cursusmateriaal Astrologie en Bewustwording I, je persoonlijke horoscoop, correctie en begeleiding gedurende 10 lessen per email.

Kosten: twee termijnen van Euro 90 of twee termijnen van Euro 70 als het materiaal als pdf verzonden kan worden. De eerste termijn wordt voldaan aan het begin van de cursus. De tweede termijn rond het midden van de cursus.

Wijze van opgave: Stuur een mail met naam, je geboortedatum, tijd (schrijf 4 uur 's-middags als 16.00 uur) en geboorteplaats naar roeland@dirah.nl

Als je kiest voor verzending per post vermeldt tevens je adres.

Je ontvangt een bevestiging.
Nadat je de bevestiging hebt gekregen kun je de eerste termijn overmaken op IBAN: NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg.

Begeleiding: Drs. Roeland de Looff, auteur van het eerste Nederlandstalige boek over Indiase astrologie met als titel: "Inleiding in de Vedische astrologie", ook auteur van het boek "de Indiase Maandierenriem" (is vertaald in het Engels). Hij heeft een astrologische praktijk en verzorgt de beroepsopleiding astrologie.

Spreker op verschillende astrologische congressen in binnen- en buitenland, is lid van BAVA (British Association for Vedic Astrology), levenslang lid van ACVA (American College for Vedic Astrology) en professional member van CVA (Council of Vedic Astrologers). 

Astrologie en Bewustwording II: Behandeld worden onder andere interpretatietechnieken voor gevorderden (heersers, sterkte/zwakte analyse van planeten, aspectpatronen) actualiteitsanalyse (transits, secundaire progressies, primaire progressies), bijzondere onderwerpen (de schaduw in de horoscoop, spiritualiteit en astrologie, medische astrologie).

De kosten worden voldaan in termijnen. De kosten van de cursus Astrologie en Bewustwording I bedragen 2 termijnen van Euro 90 of 2 termijnen van Euro 70 als het materiaal als pdf kan worden verzonden. De kosten van de cursus Astrologie en Bewustwording II zijn 3 termijnen van Euro 90 of 3 termijnen van Euro 70 bij verzending als pdf bestand.

Vragen? roeland@dirah.nl


SCHRIFTELIJKE CURSUS INDIASE (VEDISCHE) ASTROLOGIE NEDERLANDSTALIGE VERSIE 

Deze cursus is erkend door de Council of Vedic Astrology (vul in Looff in het zoekvenster) en wordt in verschillende talen aangeboden. 

Vedische astrologie is een 5000 jaar oude vorm van spirituele astrologiebeoefening. Steeds meer beoefenaren van Westerse astrologie erkennen de waarde van Indiase astrologie.

Het is nu mogelijk om een schriftelijke cursus toegepaste Indiase (Vedische) astrologie te volgen. Bij deze cursus leer je Vedische astrologie aan de hand van je eigen horoscoop.

Inhoud cursus: De cursus omvat onder andere het interpreteren van een Vedische horoscoop, de rol van harmonische horoscopen, het Vedische systeem van actualiteitsanalyse (dasas), yoga's in de horoscoop, Vedische behandelmethoden (kiezen van de juiste kleur en de juiste steen en mantra's), relatie met ayurveda (hoe uit de horoscoop het ayurvedisch lichaamstype te bepalen). Klik hier voor een volledig overzicht van de inhoud van de cursus.

Toegepaste Indiase astrologie: Deze cursus geeft inzicht in hoe Vedische astrologie in elkaar zit en wat je ermee kunt doen. In de cursus wordt een accent gelegd op de toepassing van Vedische astrologie in de praktijk. Vandaar de speciale aandacht aan Vedische behandelmethoden en ayurveda.

Het cursusmateriaal is overzichtelijk uitgevoerd: Het taalgebruik kenmerkt zich door duidelijkheid. Iedere les bevat oefeningen die een relatie leggen tussen het geleerde en de eigen horoscoop.

Werkwijze: De oefeningen stuur je per email in. Meestal krijg je binnen 24 uur antwoord. Dat geldt ook voor vragen die je per email stelt.

De cursus volgen in je eigen tempo: Een voordeel van een schriftelijke cursus is dat je deze kunt doen in je eigen tempo. De enige beperking is dat je gevraagd wordt minstens 1 keer in de 4 maanden een uitwerking in te sturen. 

Persoonlijke ondersteuning van de docent: Indien je gedurende de cursus vragen hebt dan kun je die per email stellen.

Resultaat van de cursus: Als je de cursus hebt afgerond ben je in staat om een Indiase horoscoop te interpreteren, kun je een Indiase actualiteitsanalyse maken en kun je een keuze maken uit de juiste Vedische behandelmethode.

De cursus omvat: Het cursusmateriaal dat per post wordt toegezonden, je persoonlijke Vedische horoscoop, correctie en begeleiding gedurende 14 lessen en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning per email.

Toelating: Basiskennis van de Westerse Astrologie is gewenst. Indien je deze niet bezit dan is het advies om de schriftelijke cursussen Astrologie en Bewustwording I en II te volgen en daarna de cursus Indiase astrologie.  De reden is dat de Westerse astrologie eenvoudiger is dan Vedische Astrologie.
Heeft dat niet je voorkeur dan is het mogelijk om de z.g. primer cursus te bestellen. Dit is een beknopte Vedisch astrologische cursus van 14 pagina's en drie opgaven die de nodige kennis bevat om de basiscursus te kunnen starten. Het gaat dan om astrologisch technische zaken als een horoscooptekening kunnen lezen, weten wat graden zijn e.d.
De extra kosten van die cursus bedragen Euro 15 als het materiaal over internet verzonden kan worden. Het kost Euro 19 als het per post moet worden verzonden. 
Het cursusmateriaal van de primer is op dit moment alleen in het Engels verkrijgbaar, echter het taalgebruik is eenvoudig. Wil je de primer bestellen? Vul dan onder opmerkingen primer in of stuur eenvoudigweg een email roeland@dirah.nl 

Kosten: Twee termijnen van Euro 125 of 2 termijnen van Euro 95 als het cursusmateriaal als pdf bestand kan worden verzonden. De eerste termijn wordt voldaan aan het begin van de cursus. Mocht je de primer willen bestellen dan wordt er een toeslag van Euro 15 op de eerste termijn gerekend.

Wijze van opgave: Stuur een mail met je naam, geboortedatum, tijd (schrijf 4 uur 's-middags als 16.00 uur) en geboorteplaats naar roeland@dirah.nl

Als je kiest voor verzending per post vermeldt tevens je adres.

Je ontvangt een bevestiging.
Nadat je de bevestiging hebt gekregen kun je de eerste termijn overmaken op IBAN: NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg.

Dirah Academie Internationaal biedt cursussen aan in binnen- en buitenland. Deze schriftelijke cursus geeft 100 studie-uren voor de beroepsopleiding van de Amerikaanse Vereniging voor Vedische Astrologie (CVA). De cursus wordt wereldwijd aangeboden en o.a. in Australi├ź en Canada gebruikt als lesmateriaal. De cursus is inmiddels ook vertaald in het Duits, Spaans, Kroatisch en Italiaans.

De bekende astroloog Amerikaanse astroloog Richard Houck zegt over de cursus het volgende:

"I often have people ask me about where they can learn basic Vedic astrology from a person rather than a book.
The Dirah Academy offers a personalized 14-lesson correspondence course that is probably the best combination of simplicity, clarity, practicality, usefulness and cost value on the world market today.
How can you beat having fun with your own chart while learning Vedic astrology for about $15 a lesson? I don't know how they do it."

Klik hier voor een voorbeeldles uit de cursus toegepaste Vedische astrologie

Klik hier voor een volledig overzicht van de inhoud van de cursus.

CURSUSSEN BIRMAANSE ASTROLOGIE: MAHABOTE

Mahabote is een astrologische techniek die uit Birma afkomstig is. Het bijzondere is dat het voor het toepassen van Mahabote niet nodig is om de geboortetijd te weten. Tegelijk levert het interessante informatie op die verrassende inzichten geeft in het karakter van een persoon. 

De Dirah Academie biedt een volledige schriftelijke cursus van 9 lessen aan in Mahabote (Birmaanse astrologie). De kosten hiervan bedraagt Euro 125 of Euro 99 als de cursus als pdf bestand kan worden verzonden. Deze prijs is inclusief het cursusmateriaal en de begeleiding. Je persoonlijke Mahabote horoscoop wordt in de loop van de cursus gemaakt en ge├»nterpreteerd. 

De cursus laat zien hoe je je eigen Mahabote horoscoop kunt maken en interpreteren. Ook behandelt de cursus wanneer bepaalde probleempunten of mogelijkheden die in de horoscoop zitten geactiveerd worden. In de cursus worden transits behandeld (vergelijking horoscoop van aktueel jaar met geboortehoroscoop).

Hierdoor krijg je inzicht wat in een bepaald jaar kan gebeuren en wat voor mogelijkheden een bepaald jaar biedt. Door op de hoogte te zijn van die mogelijkheden kun je er beter gebruik van maken.

Ook wordt je aan de hand van je eigen Birmaanse horoscoop geleerd om adviezen te verstrekken welke probleempunten uit de horoscoop verhelpen. Zo worden adviezen versterkt over gunstige kleuren, edelstenen, smaken (soort eten), activiteiten, metalen, elementen enz.

Mahabote is een unieke vorm van astrologie die nergens mee vergelijkbaar is. Op een eenvoudige manier worden diepe inzichten gegeven waar je veel mee kunt.  

Vooropleiding: De ervaring leert dat voor het kunnen volgen van de cursus het minimaal nodig is dat de cursist een Havo opleiding heeft gevolgd.

De cursus volgen in je eigen tempo: Een voordeel van een schriftelijke cursus is dat je deze kunt doen in je eigen tempo. De enige beperking is dat je gevraagd wordt minstens 1 keer in de 4 maanden een uitwerking in te sturen.

Wijze van opgave: Stuur een mail met je naam, geboortedatum, tijd (schrijf 4 uur 's-middags als 16.00 uur) en geboorteplaats naar roeland@dirah.nl

Als je kiest voor verzending per post vermeldt tevens je adres.

Je ontvangt een bevestiging.
Nadat je de bevestiging hebt gekregen kun je de betaling overmaken op IBAN: NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg.

Voor meer informatie over Mahabote, Birmaanse astrologie, klik hier.

Privacy statement

Andere pagina's van deze site:

Westerse Astrologie , Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Cursus Chinese Astrologie , Artikel Chinese Astrologie , Chinese Astrologie Zi Wei Dou Shou , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop , Bouw je eigen Zonnetempel, Maak online je eigen Chinese Vier Pilaren Horoscoop, Feng Shui, Online Astrologische Boekwinkel.