Opleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse Astrologie  Consulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoop


Hieronder een aantal teksten uit mijn boek over non dualiteit:
'Jij bestaat niet'. 


Als je teksten wilt overnemen dan graag:
1.  Eerst een mailtje sturen naar roeland@dirah.nl
2.  Na verkregen toestemming onder de tekst plaatsen: © Roeland www.dirah.nl


Als alle illusies zijn verdwenen.
Blijft alleen de stilte over.
En dat is wie je bent.Er is niemand die zich kan bevrijden van een illusie, want degene die meent zich van iets te kunnen bevrijden is de illusie zelf.
Spiritualiteit is weten dat je nooit iets gedaan hebt, nooit iets zult doen en niets kunt doen omdat alleen eenheid iets doet.

Doel van het ego is niet om de waarheid te weten, maar om zichzelf in stand te houden.

De essentie van de illusie is denken dat jij en anderen iets doen of kunnen doen vanuit vrije wil. De essentie van spiritualiteit is weten dat dit niet waar is. 

Terwijl je datgene beleeft wat jij 'je leven' noemt bevindt je Ware Zelf zich buiten tijd en ruimte.
Het is onkwetsbaar.

Natuurlijk kan er niets anders zijn dan eenheid en eenheid is onkwetsbaar. Het idee dat er iets anders zou kunnen zijn is belachelijk. Het is slechts een klein raar idee waar we het beste om kunnen lachen.

In werkelijkheid leef je niet in een wereld van stugge materie, maar leef je in een hemelse sfeer. Nu op dit moment. 
Je bent te vergelijken met iemand die droomt, maar geen weet heeft van de echte wereld waar hij zich in bevindt.  

Wat zich in onze ervaring voordoet als vorm blijkt slechts leegte te zijn.
Uit die leegte ontstaat door de waarneming van de zintuigen een wereld van vormen.

Je bezig houden met een 'beter leven' binnen tijd en ruimte lijkt op het schuiven van stoelen naar een andere plek. Op een fundamenteel niveau verandert er niets aan het bewustzijn.

Alles wat uitgaat van stappenplannen, van de gedachte dat er een ik is die wat dan ook zou kunnen doen valt te beschouwen als therapie.
Daar is niks mis mee. Het kan zelfs erg nuttig zijn voor degene die prijs stelt op een beter functionerend ego, alleen het is geen spiritualiteit.

Als individu ben je vergelijkbaar met een doodlopende straat. Je weet dat wat je ook doet, je levensverhaal zal eindigen in de dood. Er is geen beloning aan het einde, maar slechts de dood. Je bent letterlijk een doodlopende weg.
Als eenheid ben je eeuwig. Je doet vormen verschijnen en verdwijnen. Door jou verschijnen tijd en ruimte. Er kan je niets gebeuren. Je bent nooit geboren dus kun je niet sterven.

De stilte heeft geen begin en einde. Het is eeuwig en dus oneindig.
Mijn leven is van een oneindige kleinheid binnen de oneindige grootheid van stilte.

Het geloof in een zelfstandige wil is ons opgedrongen. We hebben geen andere keuze gehad dan om te geloven in de vrije wil.

Alles positief interpreteren is net zo erg als alles negatief interpreteren. In beide gevallen gaat het om een interpretatie van de waarheid, niet om het leren kennen ervan.

Temidden van een wirwar van gevoelens, gedachten en ideeën is er de windstilte die behalve leegte niets bevat. Het werkelijke jij is het niets.  

Jij bent de eeuwige stilte, niet de rommel erom heen.

Non dualistisch inzicht leidt niet tot een onverschillige houding, maar juist tot engagement. Je weet dat je eenheid bent. Dus de pijn van anderen is ook jouw pijn.   

De ervaring van verlichting kan je onmogelijk meer eenheid maken als dat je nu al bent.

Jij bent. Het valt niet te ontkennen dat jij er bent. Dat ervaar je doorlopend. Dus moet jij eenheid zijn want er is niks anders dan dat. Alles wat is, is eenheid. Als jij er bent dan moet jij eenheid zijn.

Als je op onderstaande afbeelding klikt zie je informatie over mijn boek dat gaat over non dualiteit. Andere pagina's van deze site:

Westerse AstrologieSchriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , Software voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop