Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieUitgeverij van boeken over Westerse en Vedische Astrologie en GedichtenbundelsBalinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)voorspellingen.jpg (2870 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)fengshui.jpg (3175 bytes)ziwei.jpg (2758 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)hopo.jpg (2012 bytes)advaita.jpg (1645 bytes)

Zonnetempel

BOUW JE EIGEN ZONNETEMPEL GEBASEERD OP HET ONTWERP VAN STONEHENGE

Vier de Keltische feestdagen en voorzie eclipsen

door drs. Roeland de Looff roeland@dirah.nl

Er valt veel over het complex van Stonehenge te vertellen. Hieronder zal ik me niet richten op alle details van Stonehenge. Echter ik zal wel aandacht besteden aan het oudste en volgens mij belangrijkste deel van het complex. Dit is niet het centrale deel van Stonehenge, dat uit grote stenen bestaat, maar de cirkel welke wordt aangeduid met de naam "Aubrey Holes". Deze cirkel ligt op enige afstand van de centrale steencirkel. Nu zijn daar alleen gaten te zien. Echter vroeger stond hier een ronde houten muur van de openluchttempel die Stonehenge is.

Deze Aubrey Holes zijn gemaakt tijdens de bouw van Stonehenge I, 3000 voor Christus.

De grote stenen, de z.g. Sarsen Stones zijn pas later toegevoegd. Zij vormen een cirkel binnen de buitencirkel van de Aubrey Holes.

Met behulp van de Aubrey Holes cirkel was het mogelijk om eclipsen te voorspellen. Ook kon men met behulp hiervan bijzondere verschijnselen waarnemen op de acht belangrijkste Keltische feestdagen. Deze bestonden uit de Winterzonnewende, de Lente equinox, de Zomerzonnewende, de Herfst equinox en de dagen halverwege deze gebeurtenissen.

Soms is er verwarring over de dagen waarop de Keltische feestdagen plaatsvinden. Echter het tijdstip van deze feestdagen is direct gekoppeld aan de positie van de Zon. De Kelten waren waarnemers van het feitelijk gebeuren aan de hemel. Daar hechten ze het meest belang aan. Vandaar dat ik de data koppel aan bepaalde posities van de Zon. Hierdoor krijgt men een realistisch beeld van wanneer de Keltische feestdagen plaatsvonden.

Hierbij moet bedacht worden dat de Gregoriaanse kalender op grond waarvan nu allerlei data worden bepaald in de tijd van de Kelten niet bestond. De Kelten observeerden wat er aan de hemel gebeurt en bepaalden op grond daarvan de data van hun feestdagen.
Via deze methode kom ik op data die soms afwijken van wat men elders aantreft.  

Ik noem hieronder de acht Keltische feestdagen. Deze zijn gedefinieerd aan de hand van Zonnestanden welke niet ieder jaar op dezelfde dag plaatsvinden. De Zon beweegt niet helemaal regelmatig en staat daarom niet ieder jaar op precies dezelfde plaats. Voor het schema hieronder gebruik ik de Westerse dierenriem. Het punt 0 graden Ram is in de Westerse dierenriem per definitie het punt waar de Zon zich bevindt tijdens de lente equinox. 

Met behulp van de Aubrey holes kun je aan de hand van Zonnestanden zien wanneer een Keltische feestdag plaatsvindt. Hieronder vind je een beschrijving van hoe je zelf je eigen Zonnetempel kunt bouwen.

Deze Zonnetempel dient:

De Maansknopenas zijn de snijpunten tussen de banen van de Maan en Zon. Eclipsen kunnen alleen plaatsvinden als de Zon en Maan zich nabij die snijpunten bevinden. Door middel van de beschreven Zonnetempel kunnen eclipsen worden voorzien.

Maansverduisteringen zullen vanuit Nederland zichtbaar zijn wanneer de Maan op het goede moment boven de horizon is en het donker is.

Wanneer de eclips generator aangeeft dat er een Zonsverduistering zou plaatsvinden zal er ergens op de wereld een Zonsverduistering zijn. Echter omdat Zonsverduisteringen in tegenstelling tot Maansverduistering slechts in een klein gebied zichtbaar zijn is de kans groot dat deze niet in Nederland waargenomen kan worden.

Eclipsen golden in de tijd van de Kelten als de belangrijkste astrologische gebeurtenissen. Vandaar dat men zoveel waarde hechtte aan het weten wanneer eclipsen konden plaatsvinden.

Hieronder de beschrijving van de bouw van een Zonnetempel. Ik zou het prettig vinden als iemand in Belgie of Nederland een dergelijke tempel zou bouwen. Dat kan simpelweg in de tuin. De beschrijving heb ik zo simpel mogelijk gehouden zodat de meeste mensen met een redelijke tuin dit kunnen doen. Mocht iemand hier toe overgaan dan hoor ik dat graag: email roeland@dirah.nl

De meest optimale locatie voor een Zonnetempel is een vlak gebied met vrij zicht naar alle kanten toe. Het is immers de bedoeling dat men vanaf de Zonnetempel de Zon kan zien opkomen en ondergaan. Als er bebouwing omheen staat wordt dat moeilijk.


BESCHRIJVING BOUW ZONNETEMPEL

Een voorbeeld: Stel de diameter is 10 meter. De straal (lengte van het eerste touw) wordt dan 5 meter. De lengte van het tweede touw wordt 10 maal 3,14178 = 31 meter, 41 centimeter en 78 millimeter.

Bijvoorbeeld Groningen ligt op 53.13 Noorder Breedte. Voor het gemak nemen we aan dat dit 3 graden ten Noorden van Stonehenge is. De berekening gaat dan als volgt 76,71% van 3 is 2,30, afgerond 2 1/2 graad. Dus voor Groningen moet het beginpunt van het touw op 41 1/2  graden ten Noorden van het exacte Oosten liggen. Dit komt overeen met 90 - 41 1/2 = 48 1/2 graden op het kompas.

Tijdens de Zomerzonnewende komt de Zon in onze breedten dus niet in het exacte Oosten op, maar in het Noord Oosten. 

Het beginpunt van het touw krijgt als cijfer markeringspunt 0. Immers dit is het beginpunt en een beginpunt krijgt altijd het cijfer 0. Dit markeringspunt wordt de aanwijzer voor de Zonsopkomst tijdens de Zomerzonnewende (rond 21 juni). Als je in het midden van de Zonnetempel gaat staan is dat het punt waarop je kunt zien dat de Zon tijdens de Zomerzonnewende opkomt. Echter hoogteverschillen kunnen zorgen voor een andere schijnbare Zonsopkomst. Ook geldt dat door afbuiging van zonnestralen door de atmosfeer er een graad verschil is tussen de werkelijke Zonsopkomst (waarop de Zonnetempel gebaseerd is) en de waargenomen Zonsopkomst. De waargenomen Zonsopkomst vindt een graad noordelijker plaats. Indien je die waargenomen Zonsopkomst het belangrijkste vindt kan de Zonnetempel daar uiteraard worden op worden aangepast

Het verdient aanbeveling deze markeringspunten extra te benadrukken, bijv. door een bepaalde kleur, het plaatsen van een beeld, leggen van kiezels e.d. 

Als je grote stenen gebruikt verdient het aanbeveling die te plaatsen rond de marketingspunten en niet op de markeringspunten zelf. Immers het is de bedoeling dat je de opkomende of ondergaande Zon zoals die zich voordoet op de marketingspunten kunt waarnemen.

Om ook markeringen aan te brengen voor de Lente en Herfst Equinoxen doen we het volgende. In het centrum van onze tempel leggen we vier stukken hout die de vier windrichtingen aanwijzen. Deze richtingen worden bepaald met behulp van een kompas. De stukken hout die het Oosten en Westen aanwijzen worden verlengd met bijv. een rij kiezelsteentjes tot ze de cirkel snijden. De snijpunten zijn de markeringen voor de Lente- en Herfstequinox. Dit is niet de methode die werd gebruikt in Stonehenge, echter wel de meest simpele. In Stonehenge werd een andere, ingewikkelder methode, gebruikt.

Voor onze eclipsvoorspeller beschouwen we markeringspunt 0 als zijnde het punt 0 graden Kreeft, markeringspunt 14 wordt het punt 0 graden Weegschaal, punt 28 wordt 0 graden Steenbok en punt 42 wordt 0 graden Ram. Op deze manier koppelen we de gemaakte rituele cirkel aan de dierenriem.

modelzonnetempel.jpg (34243 bytes)

Een foto van een klein model dat is gemaakt naar aanleiding van de informatie op deze site.


VERDERE DETAILS VOOR DE ECLIPSVOORSPELLER

Het is aan te raden om na een half jaar te kijken of alle stenen op de goede plaats staan. De kans is groot dat met name de Maanmarkeringssteen iets verplaatst moet worden.

Succes. Ik denk dat mensen die een belangstelling voor spiritualiteit hebben veel plezier en inspiratie kunnen krijgen van een dergelijke Zonnetempel. Alleen al het bouwen ervan kan gezien worden als een ritueel om in balans te komen met de krachten van de kosmos.

Blessed be,

Roeland roeland@dirah.nl

Meer informatie over bovenstaande onderwerpen (zoals Maansknopen, de baan van de Maan, Zons- en Maansverduisteringen) kan aangetroffen worden in mijn cursus Astronomie voor Astrologen, voor informatie daarover klik hier.

Een voorbeeld van een Nederlandse zonnetempel die aan de weg van Lelystad naar Swifterbant staat vind je hier

Roeland de Looff, Dirah Academie Internationaal

Copyright Dirah Academie Internationaal 

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dirah Academie materiaal uit deze site op wat voor manier dan ook te verspreiden.

Verwante onderwerpen: Sterrenstad, Feng Shui en de stad.

Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Cursus Chinese Astrologie , Artikel Chinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop , Feng Shui, Online Astrologische Boekwinkel, Advaita.